အောင်မြင်မှုများ

  • မသန်စွမ်းကလေးဦးရေ ၂၀ဝ ကျော်အား မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ထိုကလေးများသည် အတွေ့အကြုံရှိသော ကျွမ်းကျင်သူများပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ဧဒင်နေ့ ကျောင်းစင်တာတွင် ရရှိလျက်ရှိပါသည်။
  • မသန်စွမ်းကလေး ၂၅၀ အား ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ပင်မကျောင်းများတွင် တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးပေးနိ်ုင်ခဲ့ပါသည်။
  • နိုင်ငံအနှံ့တွင်မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ စီမံကိန်း ၄ ခုကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး မသန်စွမ်းသူ (—) ဦး၊ ရပ်ရွာပြည်သူ (—) ဦး အား မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ အသိပညာများပေးခဲ့ပါသည်။
  • ကနေဒါ သံရုံးမှ ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုဖြင့် ၆ လ စီမံကိန်းကို တနင်္သာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်မြို့တွင် အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
  • တရုတ်ပြည်မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအသစ်ဖြစ်သည့် Silver Lining Founding ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ဦးဆောင်လမ်းပြပညာရေးစနစ်ကို အောင်မြင်စွာ စတင်နိုင် ခဲ့ပါသည်။