ဆောင်ပုဒ်

 • မေတ္တာသည်းသာ တတ်စွမ်းနိုင်တာ

ဧဒင်သမိုင်းကြောင်း

ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် ကိုယ်အင်္ဂါနှင့် ဉာဏ်ရည်နိမ့် မသန်စွမ်းကလေးများအတွက် လိုအပ်သည့်ပံ့ပိုးမှုများ ပေးခြင်းကို တစ်စိုက်မတ်မတ် နှစ်မြုပ်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေသော အမြတ်အစွန်းမယူသည့် ပရဟိတ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံကို ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၁၈ ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်က မသန်စွမ်းကလေးများအတွက် လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးသည့် တစ်ခုတည်းသော နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် ကျား-မ၊ လူမျိုး၊ နေရာဒေသ (သို့) နိုင်ငံသားဖြစ်မှုတို့ကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားဘဲ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့် လူတိုင်းအကျုံးဝင် ချဉ်းကပ်နည်းကို အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ လူမှုရေးရှုထောင့်အမြင် (အမြင်သစ်) ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ မသန်စွမ်းမှုဆိ်ုင်ရာ လူမှုရေးရှုထောင့် အမြင်အရ မသန်စွမ်းမှုသည် ပင်မ (လက်ရှိလုပ်ကိ်ုင်ဆောင်ရွက်နေကြသော) ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် နိုင်ငံတော်အစီအစဉ်များတွင် ထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ၊ နိုင်ငံနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် လက်ရှိတွင် လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနမှ အသိအမှတ်ပြု အဆင့် (၂) ရရှိထားပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ပြည်တွင်း အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ကတည်းက တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

မသန်စွမ်းကလေးများ၏ တိုးတက်နိုင်မူ အလားအလာ အပြည့်အဝရရှိနိုင်ရေးကို သေချာစေရန် အတွက် လိုအပ်နေသော ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ ပညာရေးနှင့် လူမူရေးဝန်ဆောင်မှုများကို အရည်အသွေး ပြည့်မှီစွာပေးရန်။

 • မသန်စွမ်းကလေးများကို အဓိကပြုစုစောင့်ရှောက်နေသည့် မိသားစုများအား အခြေခံပြုစု စောင့်ရှောက်နည်းသင်တန်းများနှင့် အခြားလိုအပ်သော ပံ့ပိုးမှုများပေးပြီး လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ရန်။
 • ပြည်သူလူထုအပါအဝင် အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်သူများကို မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ အမြင်ဖွင့်ပေးခြင်းဖြင့် လူမူအဖွဲ့အစည်းတွင် မသန်စွမ်းသူများပိုမို ဝင်ဆန့်လာနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ရန်။
 • မသန်စွမ်းကလေးများ လိုအပ်နေသော အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများကို မိမိတို့ ရပ်ရွာဒေသတွင် လက်လှမ်းမှီ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လိုအပ်နေသော မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ သုတေသနများကိုလည်းဆောင်ရွက်ရန်။
 • ဧဒင်ရိပ်မြုံသည်မသန်စွမ်းသူများအတွက် ကျရာအခန်းကဏ္ဍမှ တတ်ကြွစွာဖြင့် အမြဲဦးဆောင်နေ သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရန်။

အသုံး​ပြုသည့်နည်းလမ်းများ

မသန်စွမ်းမှုဆိုသည်မှာချို့ယွင်းချက်ရှိသူများအနေဖြင့် မိမိတို့ မိသားစုနှင့် လူမှုဘဝတို့ကို ရရှိနိုင် ခံစားနိ်ုင်မှု တန်းတူပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု၊ အခြေခံဝန်ဆောင်များ ရရှိခံစားနိုင်မှု စသည်တို့မှ ပိတ်ပင်ပထုတ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟုသဘောပေါက်ခံယူထားပါသည်။ ထိုခံယူချက်အမြင်ကို မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ လူမှုရေးရှုထောင့်အမြင် (မသန်စွမ်းမှု အမြင်သစ်) ဟုခေါ်ပါသည်။ ဧဒင်သည် မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ လူမှုရေးရှုထောင့်အမြင်ကို လက်ခံကျင့်သုံး လျက်ရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ယင်းကိုမသန်စွမ်းသူတို့ကိုယ်တိုင် ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး မသန်စွမ်းသူတို့၏ အတွေ့အကြုံများ၊ သဘောထားအမြင်များကိုကိုယ်စားပြုပါသည်။
မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာလူမှုရေးရှုထောင့်အမြင်သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်အမြင်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ မသန်စွမ်းမှုသည် ချို့ယွင်းမှုနှင့် အတူတူဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးကုသမှု (သို့) ကုထုံးဖြင့် ပုံမှန်ဖြစ်လာအောင် လုပ်နိုင်သည်ဟုဆေးဘက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်အမြင်ကဆိုပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် မသန်စွမ်းကလေးများအတွက် လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော ဆေးဘက် ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကုထုံးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်းကို တစိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော်လည်း ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်မှုသက်သက်ဖြင့် မလုံလောက်ကြောင်း လက်ခံယုံကြည်ထားပါသည်။ ထိုသို့ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းသည် ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာသော လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရုံမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ အကြားအာရုံ ချို့ယွင်းသူများသည် လက်ဟန်ဘာသာစကားကို သင်ယူဖို့ လိုပါသည်။ ပိုလီယို ချို့ယွင်းမှုရှိသူသည် ချိုင်းထောက်လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်လိမ့်မည်။ သို့သော် လက်ဟန် ဘာသာစကားအသုံးပြုသော အကြားအာရုံချို့ယွင်းသူ၏ မိဘများ၊ ဆရာ/ ဆရာမများ၊ အတန်းဖော်များက လက်ဟန်ဘာသာစကားအကြောင်းမသိလျှင် ထိုအကြားအာရုံ ချို့ယွင်းသူ သည် လက်ဟန်ဘာသာစကားကို အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ ချိုင်းထောက်အသုံးပြုသော ကလေးနှင့်ပတ်သက်၍ ၄င်း၏ ကျောင်းမှ ဆရာ/ ဆရာမများ၊ ကျောင်းဝန်ထမ်းများက လက်မခံခဲ့ဘူးဆိုလျှင် (သို့) ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ အတားအဆီးများကို မဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုလျှင် ပင်မကျောင်းမှ ပညာရေးကို ရရှိခံစားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။

အနာဂတ်ပုံရိပ်

မသန်စွမ်းသူများ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ၊ အခွင့်အရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် မသန်စွမ်းသူများတွင်ရှိနေသော အလားအလာများကို အပြည့်အဝရရှိရမည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် မေတ္တာ လွှမ်းမိုးသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကင်းပြီး အခြားသူများနည်းတူ တန်းတူအခွင့် အရေးရရှိကာ ပျော်ရွှင်သောဘဝကို ရရှိခံစားနေနိုင်သည့် မြန်မာပြည်၏ နေရာတစ်ခုဖြစ်ရမည်။

လူမှုရေးအမြင်သစ်

မသန်စွမ်းမှုဆိုသည်မှာ လူတစ်ယောက်၏ ချို့ယွင်းမှု (သို့) မတူကွဲပြားမှုဆိုခြင်းထက် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းက ဖန်တီးပုံဖော်ထားသည့်ပုံစံကြောင့် မသန်စွမ်းမှု ဖြစ်လာရပါသည်။ အမြင်သစ်က မသန်စွမ်းသူများ၏ ချို့ယွင်းမှုထက် ဘဝရွေးချယ်မှုကို ကန့်သတ်ပိတ်ပင် ထားသော အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားသည့် နည်းလမ်းများကိုသာ ကြည့်ပါသည်။ အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားလိုက်သည့်အခါ မသန်စွမ်းသူများသည် မိမိတို့၏ ဘဝနှင့်ပတ်သက်၍ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ပဲ့ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက် လာမှုများကြောင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် အမှီအခိုကင်းစွာဖြင့် အများနည်းတူ ရပ်တည် ရှင်သန်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်

မသန်စွမ်းကလေးများကို ဂရုစိုက်တန်ဖိုးထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက် ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် အမြဲ ကြိုးစား ဆောင်ရွက်နေမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် –

 • (က) မသန်စွမ်းသူများအားတန်ဖိုးထား လေးစားလက်ခံပြီး သိက္ခာရှိရှိဖြင့် တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိနိုင်ရန် အတွက် လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ပံ့ပိုးမှုများပေးခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊
 • (ခ) ပြည်သူလူထုကို မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ အသိပညာမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ လိုအပ်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ပြည်သူလူထုမှ မသန်စွမ်းသူများ၏ လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးလာနိုင်ပြီး လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး အကျုံးဝင်သော၊ အပြုသဘောဆောင်သည့် တိုးတက်သော လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လာရန်အတွက်လည်းကောင်း လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

တန်ဖိုးထားမှုများ

 • တန်းတူအခွင့်အရေး
 • ချစ်ခြင်းမေတ္တာ
 • မိသားစုစိတ်ဓာတ်
 • အဖွဲ့ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ယုံကြည်မှု
 • အရည်အသွေး

အောင်မြင်မှုများ

 • မသန်စွမ်းကလေးဦးရေ ၂၀ဝ ကျော်အား မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ထိုကလေးများသည် အတွေ့အကြုံရှိသော ကျွမ်းကျင်သူများပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ဧဒင်နေ့ ကျောင်းစင်တာတွင် ရရှိလျက်ရှိပါသည်။
 • မသန်စွမ်းကလေး ၂၅၀ အား ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ပင်မကျောင်းများတွင် တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးပေးနိ်ုင်ခဲ့ပါသည်။
 • နိုင်ငံအနှံ့တွင်မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ စီမံကိန်း ၄ ခုကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး မသန်စွမ်းသူ (—) ဦး၊ ရပ်ရွာပြည်သူ (—) ဦး အား မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ အသိပညာများပေးခဲ့ပါသည်။
 • ကနေဒါ သံရုံးမှ ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုဖြင့် ၆ လ စီမံကိန်းကို တနင်္သာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်မြို့တွင် အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
 • တရုတ်ပြည်မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအသစ်ဖြစ်သည့် Silver Lining Founding ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ဦးဆောင်လမ်းပြပညာရေးစနစ်ကို အောင်မြင်စွာ စတင်နိုင် ခဲ့ပါသည်။