ရည်ရွယ်ချက်

မသန်စွမ်းကလေးများ၏ တိုးတက်နိုင်မူ အလားအလာ အပြည့်အဝရရှိနိုင်ရေးကို သေချာစေရန် အတွက် လိုအပ်နေသော ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ ပညာရေးနှင့် လူမူရေးဝန်ဆောင်မှုများကို အရည်အသွေး ပြည့်မှီစွာပေးရန်။

  • မသန်စွမ်းကလေးများကို အဓိကပြုစုစောင့်ရှောက်နေသည့် မိသားစုများအား အခြေခံပြုစု စောင့်ရှောက်နည်းသင်တန်းများနှင့် အခြားလိုအပ်သော ပံ့ပိုးမှုများပေးပြီး လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ရန်။
  • ပြည်သူလူထုအပါအဝင် အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်သူများကို မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ အမြင်ဖွင့်ပေးခြင်းဖြင့် လူမူအဖွဲ့အစည်းတွင် မသန်စွမ်းသူများပိုမို ဝင်ဆန့်လာနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ရန်။
  • မသန်စွမ်းကလေးများ လိုအပ်နေသော အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများကို မိမိတို့ ရပ်ရွာဒေသတွင် လက်လှမ်းမှီ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လိုအပ်နေသော မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ သုတေသနများကိုလည်းဆောင်ရွက်ရန်။
  • ဧဒင်ရိပ်မြုံသည်မသန်စွမ်းသူများအတွက် ကျရာအခန်းကဏ္ဍမှ တတ်ကြွစွာဖြင့် အမြဲဦးဆောင်နေ သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရန်။

အသုံး​ပြုသည့်နည်းလမ်းများ

မသန်စွမ်းမှုဆိုသည်မှာချို့ယွင်းချက်ရှိသူများအနေဖြင့် မိမိတို့ မိသားစုနှင့် လူမှုဘဝတို့ကို ရရှိနိုင် ခံစားနိ်ုင်မှု တန်းတူပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု၊ အခြေခံဝန်ဆောင်များ ရရှိခံစားနိုင်မှု စသည်တို့မှ ပိတ်ပင်ပထုတ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟုသဘောပေါက်ခံယူထားပါသည်။ ထိုခံယူချက်အမြင်ကို မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ လူမှုရေးရှုထောင့်အမြင် (မသန်စွမ်းမှု အမြင်သစ်) ဟုခေါ်ပါသည်။ ဧဒင်သည် မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ လူမှုရေးရှုထောင့်အမြင်ကို လက်ခံကျင့်သုံး လျက်ရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ယင်းကိုမသန်စွမ်းသူတို့ကိုယ်တိုင် ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး မသန်စွမ်းသူတို့၏ အတွေ့အကြုံများ၊ သဘောထားအမြင်များကိုကိုယ်စားပြုပါသည်။
မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာလူမှုရေးရှုထောင့်အမြင်သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်အမြင်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ မသန်စွမ်းမှုသည် ချို့ယွင်းမှုနှင့် အတူတူဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးကုသမှု (သို့) ကုထုံးဖြင့် ပုံမှန်ဖြစ်လာအောင် လုပ်နိုင်သည်ဟုဆေးဘက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်အမြင်ကဆိုပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် မသန်စွမ်းကလေးများအတွက် လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော ဆေးဘက် ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကုထုံးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်းကို တစိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော်လည်း ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်မှုသက်သက်ဖြင့် မလုံလောက်ကြောင်း လက်ခံယုံကြည်ထားပါသည်။ ထိုသို့ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းသည် ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာသော လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရုံမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ အကြားအာရုံ ချို့ယွင်းသူများသည် လက်ဟန်ဘာသာစကားကို သင်ယူဖို့ လိုပါသည်။ ပိုလီယို ချို့ယွင်းမှုရှိသူသည် ချိုင်းထောက်လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်လိမ့်မည်။ သို့သော် လက်ဟန် ဘာသာစကားအသုံးပြုသော အကြားအာရုံချို့ယွင်းသူ၏ မိဘများ၊ ဆရာ/ ဆရာမများ၊ အတန်းဖော်များက လက်ဟန်ဘာသာစကားအကြောင်းမသိလျှင် ထိုအကြားအာရုံ ချို့ယွင်းသူ သည် လက်ဟန်ဘာသာစကားကို အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ ချိုင်းထောက်အသုံးပြုသော ကလေးနှင့်ပတ်သက်၍ ၄င်း၏ ကျောင်းမှ ဆရာ/ ဆရာမများ၊ ကျောင်းဝန်ထမ်းများက လက်မခံခဲ့ဘူးဆိုလျှင် (သို့) ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ အတားအဆီးများကို မဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုလျှင် ပင်မကျောင်းမှ ပညာရေးကို ရရှိခံစားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။