လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေး သုတေသနစာအစီရင်ခံစာ (မြန်မာဗားရှင်း)

မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ မသန်စွမ်းကလေးများနှင့် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေး

ဧဒင်မသန်စွမ်းသက်ငယ်များပြုစုရာရိပ်မြုံမှ VSO နှင့် ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့သော သုတေသနအစီရင်ခံစ ၂၀၁၅ မတ်လတွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။

(မြန်မာစာလုံး font များ မပေါ်ခဲ့လျှင် font များကို  ဤနေရာကို နှိပ်၍  Download ပြုလုပ်ပါ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *